CENTER ZDRAVJA IN ZABAVE

NIRVANA

Ponudba vadb je danes zares izjemno velika in prav je tako. Ljudje smo zelo različni ter imamo različne potrebe in razloge za gibanje.
Pa vendar nas današanji način življenja slej ko prej pripelje do tega, da pričnemo iskati nekaj, s čimer bi ublažili negativne učinke stresnega ali/in sedečega vsakdana.
Večina ljudi v današnji družbi trpi zaradi pomanjkanja časa in ne utegne obiskovati mnogih različnih aktivnosti v namen razvijanja moči, vzdržljivosti, gibljivosti, oblikovanja telesa, sprostitve, umiritve in še bi lahko naštevali. Pogosto izbrana aktivnost žal ne pokaže želenih učinkov.

Ideja za vadbo Nirvana fitness se je rodila v pogovoru nekaj slovenskih športnih strokovnjakov. Analizirali so pomanjkljivosti posameznih vadb v povezavi s tem, kaj pravzaprav posameznik v današnjem tempu potrebuje, da ostane zdrav in lahko dohaja vse stresne okoliščine v svojem okolju. Z upoštevanjem znanstvenih spoznanj o pomenu dihanja, fiziologije, gibanja, razvijanja moči, gibljivosti, koordinacije in ravnotežja, predvsem pa sprostitve, so se povezali s svetovno priznanimi znanstveniki in ustvarili novo vadbo z imenom Nirvana fitness, ki se z navdušenjem bliskovito širi tudi preko meja Slovenije.

Nekaj pomembnih značilnosti vadbe Nirvana

ANTISTRESNA DIHALNA TEHNIKA PLB

Večina ljudi zaradi stresnih obremenitev diha napačno; plitko in hitro. Zaradi tega vsem našim celicam primanjkuje kisika.
Hipoksija vodi v utrujenost, izgorelost, depresijo, kronične bolečine, zakisanost in mnoge druge zdravstvene težave.
Za večino zdravstvenih težav je vzrok prav pomanjkanje kisika.

Z vadbo NirVana se nadvse prijetno prepleta dihalna tehnika PLB, ki od vseh dihalnih tehnik najbolj učinkovito umirja in sprošča.

nadzor dihanja = nadzor odziva na stres = nadzor nad lastnim življenjem

IZBRANA GLASBA in THETA VALOVANJE

Prijetna, nevtralna in umirjena glasba je zasnovana prav posebej za vadbo NirVana.
Priznani dr. Pigeon je za NirVana vadbo pripravil theta valovanje, ki zagotovo zniža frekvenco delovanja naših možganovin nas umiri.

Znanstveniki trdijo, da se možgani s poslušanjem theta frekvenc hitro umirijo, preidejo v alfa valovanje.
Spektri delovanja naših možganov:

  • Beta valovanje (12-27 Hz): Budno stanje, možgani so zelo aktivni.
  • Gama valovanje (nad 30 Hz): V stresnem stanju frekvenca možganov naraste, kar doživljamo kot tesnobo.
  • Alfa stanje možganov (8- 12 Hz): Stanje sproščenosti, izboljša se sodelovanje obeh možganskih polovic, pridemo do višjih stopenj zavesti, meditacija.
  • Theta možgansko valovanje (4-8 Hz): Prisotno med spanjem, predstavlja popolno umirjenost. To valovanje vpliva na vsako celico telesa. Uporablja se za t.i. učenje v hipnozi (super učenje), kar s pridom že mnogi uporabljajo, tudi npr. pri učenju vojaških pilotov V ZDA.

POSEBNA TEHNIKA GIBANJA V VADBI NIRVANA
  • Aktivno raztezanje: v nasprotju s pasivnim raztezanjem je aktivno raztezanje varno, učinkovito in antistresno
  • Diagonalni gibi: sedeči vsakdan povzroča t.i. enostransko gibanje. Diagonalne tehnike povečajo koordinacijo
  • Spiralne tehnike: povečajo amplitudo raztezanja in mehčanja zlepljenih mišičnih ovojnic (slabe gibljivosti)
  • Funkcionalni gibi: vaje nam omogočajo večjo funkcionalnost v življenju, saj so gibi sestavljeni in povezani
  • Težavnost prilagojena posamezniku: izvaja se vaje za večjo moč in gibljivost. Vsaka vaja se lahko izvaja v več različicah, da lahko vsak vadeči doseže najboljši učinek zase.
  • Vodenje s čim manj govorjenja in spodbujanju k vadbi z zaprtimi očmi

Video predstavitev

V centru zdravja in zabave se učinki Nirvana vadbe dodatno podkrepijo z aromaterapijo.

Vtisi vadečih

 

Naročanje in več informacij:

zdravje.zabava@gmail.com
031 882 383 (Maja) 031 702 772 (Tomaž)

 

CENIK VADB